กรอกโค้ดส่วนลดของคุณเพื่อใช้สิทธิ์ที่นี่

อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้ ●ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ ฆพ.442/2563 ●ผู้นำเข้า บริษัท อัลคอน แลบอราทอรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด เลขที่ 689 อาคารภิรัช ทาวน์เวอร์แอ๊ดเอ็มควอเทียร์ ชั้น 24 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โทรศัพท์ 02-666-8999 ●เลนส์สัมผัส เฟรชลุค วันเดย์ คัลเลอร์ ชนิดใช้งานได้ไม่เกิน 1 วัน ใช้ได้ครั้งเดียว ●ผู้ผลิต บริษัท ซีบา วิชั่น จีเอ็มบีเอช กรอสวอลสแทดท์ เยอรมันนี น.4/2557 ●เลนส์สัมผัส เฟรชลุค คัลเลอร์เบลนส์ ชนิดใช้งานได้ไม่เกิน 1 เดือน ชนิดใส่และถอดทุกวัน ●ผู้ผลิต บริษัท ซีบา วิชั่น บาแตม เกาะบาแตม อินโดนีเซีย น.20/2558 ●คำแนะนำ การใช้เลนส์สัมผัสควรได้รับการสั่งใช้และตรวจติดตามทุกปีโดยจักษุแพทย์หรือผู้ประกอบโรคศิลปะโดยอาศัยทัศนมาตรศาสตร์เท่านั้น ●ข้อห้ามใช้ 1.ห้ามใช้เลนส์สัมผัสนานเกินระยะเวลาที่กำหนด  2.ห้ามใส่เลนส์สัมผัสร่วมกับบุคคลอื่น 3.ห้ามใส่เลนส์สัมผัสทุกชนิดเวลานอนถึงแม้ว่าจะเป็นชนิดใส่นอนได้ก็ตามควรถอดล้างทำความสะอาดทุกวัน ●คำเตือน การใช้เลนส์สัมผัสโดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ผิดวิธีมีความเสี่ยงต่อการอักเสบหรือการติดเชื้อของดวงตา อาจรุนแรงถึงขั้นสูญเสียตาอย่างถาวรได้ ●ข้อควรระวัง 1.ผู้มีสภาวะของดวงตาผิดปกติ เช่น ต้อเนื้อ ต้อลม ตาแดง กระจกตาไวต่อความรู้สึกลดลง ตาแห้ง กระพริบตาไม่เต็มที่ ไม่ควรใช้เลนส์สัมผัส 2.ควรใช้น้ำยาล้างเลนส์สัมผัสที่ใหม่และเปลี่ยนน้ำยาฆ่าเชื้อโรคสำหรับเลนส์สัมผัสทุกครั้งที่แช่ลงเลนส์สัมผัส  และแม้ไม่ได้ใส่เลนส์สัมผัสควรเปลี่ยนน้ำยาใหม่ในตลับทุกวัน 3.ควรเปลี่ยนตลับใส่เลนส์สัมผัสทุกสามเดือน 4.ไม่ควรใส่เลนส์สัมผัสขณะว่ายน้ำเพราะอาจทำให้เกิดการติดเชื้อที่ตาได้ 5.ล้างมือฟอกสบู่ให้สะอาดทุกครั้งก่อนสัมผัสเลนส์ 6.หากเกิดอาการผิดปกติ เช่น เจ็บ หรือปวดตาเป็นอย่างมาก ร่วมกับอาการแพ้แสง ตามัว น้ำตาไหลมากหรือตาแดง ให้หยุดใช้เลนส์สัมผัสทันทีและรีบพบจักษุแพทย์โดยเร็ว 7.ห้ามใช้เลนส์สัมผัสถ้าภาชนะบรรจุ อยู่ในสภาพชำรุดหรือถูกเปิดก่อนใช้งาน

“เปลี่ยน Look ใหม่ได้ทุกวันกับคอนแทคเลนส์ FreshLook”

อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้ 
●ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ ฆพ.442/2563 ●ผู้นำเข้า บริษัท อัลคอน แลบอราทอรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด เลขที่ 689 อาคารภิรัช ทาวน์เวอร์แอ๊ดเอ็มควอเทียร์ ชั้น 24 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โทรศัพท์ 02-666-8999 ●เลนส์สัมผัส เฟรชลุค 
วันเดย์ คัลเลอร์ ชนิดใช้งานได้ไม่เกิน 1 วัน ใช้ได้ครั้งเดียว ●ผู้ผลิต บริษัท ซีบา วิชั่น จีเอ็มบีเอช กรอสวอลสแทดท์ เยอรมันนี น.4/2557 ●เลนส์สัมผัส เฟรชลุค คัลเลอร์เบลนส์ ชนิดใช้งานได้ไม่เกิน 1 เดือน ชนิดใส่และถอดทุกวัน ●ผู้ผลิต บริษัท ซีบา วิชั่น บาแตม เกาะบาแตม อินโดนีเซีย น.20/2558 ●คำแนะนำ การใช้เลนส์สัมผัสควรได้รับการสั่งใช้และตรวจติดตามทุกปีโดยจักษุแพทย์หรือผู้ประกอบโรคศิลปะโดยอาศัยทัศนมาตรศาสตร์เท่านั้น ●ข้อห้ามใช้ 1.ห้ามใช้เลนส์สัมผัสนานเกินระยะเวลาที่กำหนด  2.ห้ามใส่เลนส์สัมผัสร่วมกับบุคคลอื่น 3.ห้ามใส่เลนส์สัมผัสทุกชนิดเวลานอนถึงแม้ว่าจะเป็นชนิดใส่นอนได้ก็ตามควรถอดล้างทำความสะอาดทุกวัน ●คำเตือน การใช้เลนส์สัมผัสโดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ผิดวิธีมีความเสี่ยงต่อการอักเสบหรือการติดเชื้อของดวงตา อาจรุนแรงถึงขั้นสูญเสียตาอย่างถาวรได้ ●ข้อควรระวัง 1.ผู้มีสภาวะของดวงตาผิดปกติ เช่น ต้อเนื้อ ต้อลม ตาแดง กระจกตาไวต่อความรู้สึกลดลง ตาแห้ง กระพริบตาไม่เต็มที่ ไม่ควรใช้เลนส์สัมผัส 2.ควรใช้น้ำยาล้างเลนส์สัมผัสที่ใหม่และเปลี่ยนน้ำยาฆ่าเชื้อโรคสำหรับเลนส์สัมผัสทุกครั้งที่แช่ลงเลนส์สัมผัส  และแม้ไม่ได้ใส่เลนส์สัมผัสควรเปลี่ยนน้ำยาใหม่ในตลับทุกวัน 3.ควรเปลี่ยนตลับใส่เลนส์สัมผัสทุกสามเดือน 4.ไม่ควรใส่เลนส์สัมผัสขณะว่ายน้ำเพราะอาจทำให้เกิดการติดเชื้อที่ตาได้ 5.ล้างมือฟอกสบู่ให้สะอาดทุกครั้งก่อนสัมผัสเลนส์ 6.หากเกิดอาการผิดปกติ เช่น เจ็บ หรือปวดตาเป็นอย่างมาก ร่วมกับอาการแพ้แสง ตามัว น้ำตาไหลมากหรือตาแดง ให้หยุดใช้เลนส์สัมผัสทันทีและรีบพบจักษุแพทย์โดยเร็ว 7.ห้ามใช้เลนส์สัมผัสถ้าภาชนะบรรจุ อยู่ในสภาพชำรุดหรือถูกเปิดก่อนใช้งาน

“เปลี่ยน Look ใหม่ได้ทุกวันกับคอนแทคเลนส์ FreshLook”

Alcon Freshlook ©2020 All Rights Reserved

ฆพ.442/2563